Toilet Flush Valves

   skylo button & handle dual flush valve
Product Code: P66725

Skylo Button & Handle Dual Flush Valve

£13.00
(Inc £15.60)
skylo mechanical dual flush valve
Product Code: P66724

Skylo Mechanical Dual Flush Valve

£11.00
(Inc £13.20)
skylo dual flush valve (long cable)
Product Code: P66723

Skylo Dual Flush Valve (Long Cable)

£12.00
(Inc £14.40)
   skylo dual flush valve
Product Code: P66722

Skylo Dual Flush Valve

£11.00
(Inc £13.20)
skylo 3 part dual flush height adjustable syphon
Product Code: P66721

Skylo 3 Part Dual Flush Height Adjustable Syphon

£11.00
(Inc £13.20)
skylo dual flush height adjustable syphon
Product Code: P66720

Skylo Dual Flush Height Adjustable Syphon

£7.00
(Inc £8.40)